Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:ict

Werkgroep: ICT

De werkgroep ICT zorgt voor de technische ondersteuning van de Piratenpartij. Zij heeft het beheer over alle infrastructuur van de partij en doet aanpassingen op verzoek van de coördinatoren van overige werkgroepen. Aangezien de website ook deels vormgeving is, is het van belang dat ICT voor visuele aanpassingen nauw samenwerkt met werkgroep Vormgeving.

De werkgroep ICT komt elke eerste week van de maand bij elkaar voor overleg. De notulen worden op deze wiki gezet.

Ook is dit de werkgroep waar je zijn moet om een @piratenpartij.nl e-mailadres of infrastructuur voor je afdeling aan te vragen.

Loop je ergens tegenaan waarvoor je een technische oplossing wenst? Stuur dan een e-mail met je wensen, zodat wij je een passende oplossing aan kunnen bieden aan de hand van ons softwarebeleid.

Vergadering

1e en 3e woensdag van de maand om 20:00 op Jitsi. Twee wekelijks. Waar en wanneer exact: stuur een e-mail.

Bezetting

NaamNicknameFunctieE-mail Public key Root
Sander Plas Voormalig Coördinatorsander.plas@piratenpartij.nl 0x1C914B12 Ja

Communicatie

KanaalE-mail / LinkOpmerkingen
Publieke e-mail ict@piratenpartij.nl Ticketsysteem, 1ste lijn voor doorgeven van issues en/of verzoeken
Mailinglijst ict@lists.piratenpartij.nl Openbaar, gekoppeld aan forum, voor interne voorstellen en communicatie
Wiki pagina https://wiki.piratenpartij.nl/werkgroep:ict Documentatie (werkwijzen, notulen, beleid, etc.)
IRC #ppnl-ict Directe interne communicatie, publiek toegankelijk
Signal
Mumble mumble.piratenpartij.nl/Werkgroepen/ICT Directe interne communicatie, handleiding
Github https://github.com/Piratenpartij Issuetracker, source code

Taken

  • Server- en applicatiebeheer
  • Technische ondersteuning website
  • Lokale afdelingen voorzien van infrastructuur
  • Aanmaken e-mailadressen en mailinglijsten

Valkuilen

Er kan een regelmatig terugkerend patroon zijn waarin een groep nieuwe vrijwilligers de verantwoordelijkheid over het beheer van de Piratenpartij ICT infrastructuur op den duur wel zegt te willen overnemen, maar wel eerst nog “even” alles volledig opnieuw, beter, moderner of goedkoper wil inrichten.

Dat proces strandt dan vervolgens na enkele maanden ergens halverwege omdat het toch wel veel werk is en mensen ook een leven hebben naast de Piratenpartij. De beheerders die niet afhaken kunnen vervolgens weer een half opgezette server oid opruimen, die in de tussentijd alleen maar extra geld heeft gekost in plaats van iets te besparen en we zijn weer terug bij af.

Als er nieuwe goede Linux beheerders zijn die we vertrouwen en die zich voor lange tijd aan de piratenpartij willen commiteren, dan zouden ze toegang tot de servers kunnen krijgen en dan nemen zij de hele ICT infrastructuur, zoals die op dat moment is, over van de beheerders die willen stoppen.

Als zij er dan vervolgens voor willen kiezen om dingen te wijzigen, migreren, herbouwen of wat dan ook, dan hebben ze daar de volledige vrijheid in.

Werkwijze

Agile

ICT past Agile werkvormen toe daar waar die nuttig zijn.

Communicatie vormen

ICT werkt veel visueel (online vergaderen via Jitsi bijvoorbeeld, organiseren met Trello ). Visueel werken is ook een Agile werkvorm omdat 70% van de mensen visueel denkt.
Natuurlijk werken dit soort methodes niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die van deze werkwijze totaal niet gelukkig worden. Zij krijgen de vrijheid om niet te hoeven meedraaien in deze systematiek. ICT vraagt hun hulp als het team er niet uit komt omdat bijvoorbeeld specifieke kennis ontbreekt.

Als bij iemand zijn voorkeur communicatievormen anders zijn bijvoorbeeld via IRC en Signal in plaats van visuele borden, dan kan het team gevraagd worden om op deze manier met die persoon te communiceren als zijn inzet nodig is. Met deze aanpak kunnen we iedereen die wil een rol in onze partij geven zodat we samen sterk worden en de problemen oplossen.

In de praktijk blijkt dat vooral voor de vergaderingen Jitsi en Trello gebruikt worden. Voor dagelijks afstemmen wordt vooral Signal met als ondersteuning e-mail gebruikt.

Documentatie

werkgroep/ict.txt · Laatst gewijzigd: 2024/03/09 10:23 door wim